Czy darmowa recepta online obejmuje wszystkie leki?

Opublikowano 17.06.2024

Autor Redakcja MEDUNIT

Czy darmowa recepta online obejmuje wszystkie leki?

Recepta online to dokument elektroniczny, który może wystawić lekarz w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz specjalista, stomatolog czy pielęgniarka. E-recepta może być zrealizowana w każdej aptece na terenie Polski. Zgodnie z przepisami, darmowa recepta online obejmuje wszystkie leki refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jakie leki są objęte refundacją?

Należy pamiętać, że w przypadku niektórych leków refundowanych, istnieje limit refundacji (30% lub 50%). Oznacza to, że pacjent musi dopłacić określoną kwotę do ceny leku. W praktyce oznacza to, że bezpłatne leki to najczęściej:

 • leki na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, astma, czy choroby tarczycy;

 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne;

 • leki przeciwalergiczne;

 • szczepionki przeciw grypie;

 • leki hormonalne;

 • leki na choroby nowotworowe;

 • leki psychotropowe.

Bezpłatne leki

Aby pacjent otrzymał bezpłatne leki, muszą zostać spełnione określone warunki:

 • wiek (ukończony 65. rok życia);

 • recepta (wpisana litera "S" w polu "kod uprawnień dodatkowych");

 • lek znajduje się w wykazie bezpłatnych leków,

 • lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku (wskazania znajdują się w załączniku A1 obwieszczenia refundacyjnego);

Oprócz leków refundowanych, recepta online może być wystawiona również na leki bez recepty. W tym przypadku pacjent musi pokryć pełny koszt leku.

Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia przez pacjenta produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których całkowity lub częściowy koszt jest pokrywany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podstawą do refundacji jest wykaz, zawierający leki refundowane, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Jest on aktualizowany co dwa miesiące przez Ministerstwo Zdrowia.

Kto ma prawo do refundacji?

Prawo do zakupu leków refundowanych ma każda osoba ubezpieczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Należy jednak pamiętać, że lekarz podczas wizyty musi być całkowicie pewny w kwestii zasadności wystawienia recepty, ponieważ błędne przyznanie refundacji powoduje nałożenie na lekarza kary finansowej przez NFZ.

Czy e-receptę refundowaną można zrealizować częściowo?

Tak jak w przypadku każdej innej e-recepty, tak również e-recepta refundowana może zostać zrealizowana częściowo. Lekarz (lub inna osoba uprawniona do wystawiania recept) ma możliwość wystawienia recepty na kilka opakowań danego leku, natomiast pacjent w aptece nie musi wykupywać od razu wszystkich opakowań.

Farmaceuta zaznacza wtedy informację w e-recepcie "częściowo zrealizowana", dzięki czemu pacjent może wykupić pozostałe opakowania podczas kolejnej wizyty w aptece. Należy jednak pamiętać, że musi być to ta sama apteka, w której zostało zakupione pierwsze opakowanie danego leku.

Jakie są rodzaje leków dostępnych na e-receptę?

Leki dostępne wyłącznie na receptę obejmują szeroką gamę produktów leczniczych, które ze względu na swoje działanie, potencjalne skutki uboczne lub ryzyko nadużycia wymagają nadzoru lekarskiego. Do takich leków należą:

 • antybiotyki;

 • niektóre leki przeciwbólowe (np. opioidy) i przeciwzapalne (np. glikokortykosteroidy, niesteroidowe leki przeciwzapalne w większych dawkach);

 • leki psychotropowe, np. przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne czy przeciwlękowe;

 • leki hormonalne, np. insulina, lewotyroksyna (stosowana w chorobach tarczycy), środki antykoncepcyjne (w tym "pigułka dzień po");

 • leki kardiologiczne;

 • leki przeciwwirusowe, np. stosowane w leczeniu HIV czy grypy;

 • leki na astmę i stosowane w chorobach układu oddechowego;

 • leki immunosupresyjne.

Recepta online w przychodni POZ MEDUNIT w Gdańsku

Przychodnia POZ Medunit w Gdańsku oferuje swoim pacjentom możliwość konsultacji medycznych i wystawienia recepty online. Recepty wystawiane są przez doświadczonych lekarzy i pielęgniarki, którzy udzielają fachowych porad medycznych.

Medunit, działając jako przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, ma możliwość wystawienia recepty za darmo wszystkich pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Dotyczy to także recept refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak uzyskać darmową receptę online w Medunit?

Aby uzyskać darmową receptę online bez wychodzenia z domu, wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej Medunit (po wcześniejszej rejestracji i wyborze lekarza POZ), przejść do sekcji z receptami, wybrać potrzebny lek i wypełnić kwestionariusz medyczny.

Po otrzymaniu tych ww. informacji, lekarz dokonuje ich weryfikacji i przeprowadza konsultację medyczną, na przykład przez chat. W przypadku braku przeciwwskazań do wystawienia recepty, pacjent otrzymuje SMS-a z informacją o wystawieniu recepty oraz kodem na swój numer telefonu.

Najważniejsze korzyści, które daje e-recepta online

E-recepty są wystawiane elektronicznie i dostępne na Internetowym koncie Pacjenta (IKP), więc pacjent nie musi martwić się o nieczytelność recepty.

Stały dostęp pacjent do platformy, jaką jest Internetowe Konto Pacjenta eliminuje ryzyko zgubienia recepty. Jedyne informacje, jakie farmaceuta potrzebuje w aptece to kod recepty i numer PESEL.

Większa liczba leków przepisanych na recepcie nie oznacza, że pacjent musi je wykupić w jednej aptece. Recepta na każdy z leków może zostać zrealizowana w dowolnej aptece.

Dzięki receptom online pacjent nie musi każdorazowo umawiać się na wizytę stacjonarną do lekarza. Wystawienie recepty jest możliwe poprzez konsultację online w sposób szybki i wygodny dla pacjenta.

Czy mogę otrzymać e-receptę refundowaną podczas wakacji za granicą?

W niektórych krajach Unii Europejskiej tj. Finlandii, Estonii, Łotwie, Chorwacji, Czechach, Grecji, Portugalii oraz Hiszpanii (część regionów) istnieje możliwość realizacji recepty wystawionej przez lekarza w Polsce. Taka recepta to e-recepta transgraniczna.

E-recepta transgraniczna jest rozwiązaniem dla osób często podróżujących po Europie lub tych, którzy mieszkają i pracują w dwóch różnych państwach.

W celu realizacji recepty za granicą wystarczy zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta, następnie wejść w zakładkę "Uprawnienia" i zaznaczyć "Wyraź zgodę na obsługę Twoich e-recept za granicą".

Jakie dokumenty są potrzebne do skorzystania e-recepty refundowanej?

W celu zrealizowania recepty refundowanej konieczne jest posiadanie kodu recepty, otrzymanego drogą SMS, oraz numer PESEL.

Na recepcie musi znajdować się symbol dodatkowego uprawnienia np. zasłużony honorowy dawca krwi lub przeszczepu, inwalida wojenny, osoba po 75. roku życia, a także informacja na jaką chorobę przewlekłą cierpi pacjent (pacjent musi mieć rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją). Kupowany lek musi także znajdować się w wykazie leków refundowanych (taki wykaz bezpłatnych leków regularnie aktualizuje Ministerstwo Zdrowia).

W zależności od tego, czy schorzenie jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją, a także wieku pacjenta, refundacja leków może wynosić 100% (bezpłatne leki), 50% lub 30%.

Bibliografia

 • https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/zalety-recepty-elektronicznej1
 • http://www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/recepty-leki-apteki/informacje-ogolne/ogolne-zasady-wystawiania-recept/
 • https://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/16663/
 • https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/e-recepta-ponad-granicami
 • Inni czytali również

  Czy Medunit jest bezpieczny? Jak funkcjonuje przychodnia?
  Czy Medunit jest bezpieczny? Jak funkcjonuje przychodnia?

  Medunit jest przychodnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), która oferuje świadczenia refundowane w ramach NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia). Pacjent ma możliwość umówienia wizyty zarówno stacjonarnie w placówce Medunit przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 w Gdańsku, jak i konsultacji online poprzez aplikację mobilną (konsultacje online). W Medunit pracuje wykwalifikowany personel z szeroką wiedzą medyczną. Wystarczy rejestracja w aplikacji Medunit i wypełnienie formularza medycznego, a pacjent uzyskuje nieograniczony dostęp do recept elektronicznych oraz konsultacji online. Co ważne, konsultacja z lekarzem jest możliwa z dowolnego miejsca. 

  Artykuł
  29.04.2024
  Jak wybrać przychodnię POZ w Gdańsku?
  Jak wybrać przychodnię POZ w Gdańsku?

  Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) pełni kluczową rolę w zapewnieniu kompleksowej opieki zdrowotnej. Wybór odpowiedniej placówki w Gdańsku to decyzja, która może znacząco wpłynąć na nasze zdrowie i komfort życia. W poniższym tekście rozszerzymy analizę kryteriów wyboru przychodni, zwracając szczególną uwagę na istotne aspekty, które warto uwzględnić. 

  Artykuł
  29.04.2024
  Aplikacja Medunit: Rewolucja w opiece zdrowotnej dzięki innowacyjnej aplikacji
  Aplikacja Medunit: Rewolucja w opiece zdrowotnej dzięki innowacyjnej aplikacji

  Aplikacja Medunit nie tylko ułatwia dostęp do usług medycznych, ale także zapewnia wygodę, bezpieczeństwo danych i logowanie do e-recepty. Po zalogowaniu do konta e-pacjenta przychodni masz również możliwość umówienia konsultacji lekarskiej i uzyskania skierowania do specjalisty.

  Artykuł
  04.07.2024
  Lekarz rodzinny a skierowanie  na jakie badania może wystawić?
  Lekarz rodzinny a skierowanie - na jakie badania może wystawić?

  Zadaniem lekarza POZ jest między innymi diagnozowanie i leczenie najczęstszych dolegliwości, a w razie potrzeby kierowanie pacjentów na badania diagnostyczne lub do lekarzy specjalistów. Decyzja o konieczności wykonania badań jest podejmowana w oparciu o wiedzę medyczną na podstawie wywiadu i wskazań, nie na żądanie pacjenta. 

  Artykuł
  12.07.2024
  eKonsultacja z eReceptą za darmo na NFZ w aplikacji Medunit!