Co znaczą oznaczenia odpłatności w receptach online?

Opublikowano 19.02.2024

Autor Redakcja MEDUNIT

Co znaczą oznaczenia odpłatności w receptach online?

Recepty online to wygodne rozwiązanie, które pozwala na wystawienie recepty bez konieczności wychodzenia z domu. Aby móc skorzystać z tego rozwiązania, należy zarejestrować się na platformie e-recepty i posiadać profil zaufany. 

Po wygenerowaniu recepty online,   w jej górnej części znajduje się oznaczenie odpłatności. Oznaczenie to składa się z litery i liczby. Litera oznacza kategorię odpłatności, a liczba - procentowy udział pacjenta w kosztach leku. 


Kategorie odpłatności

Oznaczenia odpłatności w receptach online można podzielić na cztery kategorie:

  • B - bezpłatne, do wysokości limitu

  • 30% - odpłatność 30% wysokości limitu finansowania

  • 50% - odpłatność 50% wysokości limitu finansowania

  • 90% - refundacja 90% do limitu finansowania, dotyczy ortez dla dorosłych i innego sprzętu rehabilitacyjnego

  • R - odpłatność ryczałtowa, kwota 3,20 zł do wysokości limitu

Uprawnienie DZ dotyczy darmowych leków dla osób poniżej 18. roku życia. Natomiast S to darmowe leki dla osób powyżej 65. roku życia.

Ponadto są dodatkowe uprawnienia pacjenta, które mogą dawać prawo do zniżki lub darmowego leku. Zaliczają się do nich m.in. Zasłużeni Honorowi Dawcy (bezpłatnie - do wysokości limitu finansowania) Krwi czy żołnierze zawodowi (bezpłatne świadczenia zdrowotne).

Jeśli pacjentowi przysługują dodatkowe uprawnienia, musi je potwierdzić, przedstawiając odpowiedni dokument lekarzowi.

Leki bezpłatne

Leki S/DZ mogą być bezpłatne, o ile pacjent spełnia kryteria refundacyjne i kryteria wieku. Leki są w wykazie D1/D2.

Leki refundowane

Leki oznaczone 30%, R lub 90% są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku tych leków pacjent ponosi tylko część kosztów, a pozostałą część refunduje NFZ.


Oznaczenie 30%

Leki oznaczone literą 30% są refundowane w 70% (to zależy od limitu finansowania, ile pacjent płaci).

Oznaczenie R

Leki oznaczone literą R są refundowane w 50% (to zależy od limitu finansowania, ile pacjent płaci).

Oznaczenie 90%

Leki oznaczone 90% są refundowane w 90% (to zależy od limitu finansowania, ile pacjent płaci).

Jakie leki są refundowane?

Listę leków refundowanych można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Do tej listy należą leki stosowane w leczeniu wielu różnych schorzeń, w tym chorób przewlekłych, chorób nowotworowych, chorób psychicznych, chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego i chorób układu pokarmowego.

Znaczenie kategorii odpłatności

Zrozumienie kategorii odpłatności w receptach online jest kluczowe dla pacjentów, aby świadomie korzystać z usług medycznych.

Kategorie odpłatności odzwierciedlają różne poziomy refundacji leków, co ma istotne znaczenie dla budżetu pacjenta.

Wpływ na finanse pacjenta

Kategoria odpłatności może znacząco wpływać na finanse pacjenta. Pacjenci muszą być świadomi, ile dokładnie muszą zapłacić za dany lek i jaką część kosztów pokryje NFZ.

Edukacja pacjentów w zakresie tych kategorii może pomóc uniknąć nieporozumień i niespodzianek związanych z opłatami za leki.

Dostępność leków refundowanych

Dobrze jest podkreślić, że leki oznaczone literami kategoriami odpłatności są refundowane, co oznacza, że pacjenci mogą skorzystać z korzystnych cen leków, a jednocześnie korzystać z usług zdrowotnych.

Współpraca z NFZ

Ponieważ leki są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pacjenci są zachęcani do współpracy z systemem opieki zdrowotnej. Wiedza na temat zasad refundacji może zachęcić pacjentów do korzystania z dostępnych środków i leczenia.

Jakie są korzyści z korzystania z recept online?

Recepty online oferują wiele korzyści, w tym:

  • łatwość dostępu - receptę online można uzyskać bez konieczności wychodzenia z domu;

  • oszczędność czasu - wystawienie recepty online zajmuje tylko kilka minut;

  • wygoda - receptę online można zrealizować w każdej aptece.

Recepty online w przychodni POZ Medunit w Gdańsku

W przychodni POZ Medunit w Gdańsku można uzyskać recepty online bezpłatnie.
Aby to zrobić, należy zarejestrować się w przychodni za pomocą aplikacji Medunit NFZ.


Następnie zostanie przeprowadzona konsultacja medyczna z lekarzem, który podejmie decyzję w kierunku zaleconego leczenia i wystawienia recepty online.

Zachęcamy do skorzystania z recept online w przychodni POZ Medunit w Gdańsku. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które pozwala na uzyskanie recepty bez konieczności wychodzenia z domu.

Inni czytali również

Czy Medunit jest bezpieczny? Jak funkcjonuje przychodnia?
Czy Medunit jest bezpieczny? Jak funkcjonuje przychodnia?

Medunit jest przychodnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), która oferuje świadczenia refundowane w ramach NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia). Pacjent ma możliwość umówienia wizyty zarówno stacjonarnie w placówce Medunit przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 w Gdańsku, jak i konsultacji online poprzez aplikację mobilną (konsultacje online). W Medunit pracuje wykwalifikowany personel z szeroką wiedzą medyczną. Wystarczy rejestracja w aplikacji Medunit i wypełnienie formularza medycznego, a pacjent uzyskuje nieograniczony dostęp do recept elektronicznych oraz konsultacji online. Co ważne, konsultacja z lekarzem jest możliwa z dowolnego miejsca. 

Artykuł
29.04.2024
Lekarz rodzinny a skierowanie   na jakie badania może wystawić?
Lekarz rodzinny a skierowanie - na jakie badania może wystawić?

Zadaniem lekarza POZ jest między innymi diagnozowanie i leczenie najczęstszych dolegliwości, a w razie potrzeby kierowanie pacjentów na badania diagnostyczne lub do lekarzy specjalistów. Decyzja o konieczności wykonania badań jest podejmowana w oparciu o wiedzę medyczną na podstawie wywiadu i wskazań, nie na żądanie pacjenta. 

Artykuł
12.07.2024
Jak wybrać przychodnię POZ w Gdańsku?
Jak wybrać przychodnię POZ w Gdańsku?

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) pełni kluczową rolę w zapewnieniu kompleksowej opieki zdrowotnej. Wybór odpowiedniej placówki w Gdańsku to decyzja, która może znacząco wpłynąć na nasze zdrowie i komfort życia. W poniższym tekście rozszerzymy analizę kryteriów wyboru przychodni, zwracając szczególną uwagę na istotne aspekty, które warto uwzględnić. 

Artykuł
29.04.2024
Aplikacja Medunit: Rewolucja w opiece zdrowotnej dzięki innowacyjnej aplikacji
Aplikacja Medunit: Rewolucja w opiece zdrowotnej dzięki innowacyjnej aplikacji

Aplikacja Medunit nie tylko ułatwia dostęp do usług medycznych, ale także zapewnia wygodę, bezpieczeństwo danych i logowanie do e-recepty. Po zalogowaniu do konta e-pacjenta przychodni masz również możliwość umówienia konsultacji lekarskiej i uzyskania skierowania do specjalisty.

Artykuł
04.07.2024
eKonsultacja z eReceptą za darmo na NFZ w aplikacji Medunit!